Referanser

Her er noen av våre prosjekter de siste årene:

UTFØRT ÅRSTALL:

OPPDRAGSGIVER:

PROSJEKT:

UTFØRT ARBEID:

2014/2015

Statnett Øst

Fundament-rehabilitering 300kv kraftlinjer Ø. Vinstra til Fåberg + Hemssil1- Hemsil2, Hemsedal

Utskifting av betong fundament på strøm førende linjer.

Prosjektering og prod. av nytt avstiving og løfteutstyr til nye mastetyper

2014

Statnett Nord

Fundament-rehabilitering 132kv kraftlinje Tårnehamn til Sildvik, samt 132kv kraftlinje Bardufoss til Mestervik

Utskifting av betong fundament på strøm førende linjer.

2014

Statnett Nord

Nye endeforankringer for 2 132kv linje inn til Bardufoss Trafostasjon

Nye plass støpte betong fundamenter til ende forankringer for 132kv kraftlinje

2014

Statnett Nord

Endeforankring 420 kv ved Fjellbu trafostasjon i Skjomen.

Nye plass støpte betong fundamenter til ende forankringer for 420kv kraftlinje

2013/2014

Statnett Nord

Ny endeforankring 420kv kraftlinje inn til Bardufoss Trafostasjon, Bardufoss

Nye plass støpte betong fundamenter til ende forankringer for 420kv kraftlinje

2013/2014

Statnett Nord

Betongplate for lagring av forsterkningselementer til brukonstruksjoner

Ny plass støpt betong fundament for lagring av stålkonstruksjoner inne på Bardufoss trafo-stasjon sitt område

2013/2014

Statnett Nord

Oppsetting av gjerde for andgangskontroll under ombygging av trafo område Bardufoss trafostasjon

Oppsetting av gjerde jording av anlegget og adgangssikring av området.

2013

Statnett Nord

Ombygging av 132kv linjene Rombakkfjorden 1 og 2

Støpt fundamenter og lagt kabler

2013

Jernbaneverket

Kabling av fjernledning ved M69

Støpt fundamenter og lagt OPI kanaler

2011, 2012 og 2013

Statnett Nord

Rehabilitering av fundamenter på 132Kv linjer

Støpt ny fundamenter med strøm på linjene

Leverandører / samarbeidspartnere:

Her er bilder fra prosjekter de siste årene:

Bilder fra noen av våre prosjekter.

Prestjord Maskin A/S

Prestjord Maskin AS ble etablert 2004, er en bedrift i anleggsbransjen. Bedriften har hele Norge som sitt naturlige markedsområde. Hovedkvarteret ligger Bjerkvik i Ofoten og vi arbeider ut fra dette stedet.

Arbeid i spenningssatte områder

Prestjord Maskin AS har spesialisert seg på utskifting av betongfundamenter til høyspentmaster mens anlegget er strømførende.

I 2014 var vi de eneste i Norge som utførte slikt arbeid for Statnett.

Vi har i tillegg spesialisert oss på legging av høyspent kabler i grunnen, bygging av OPI kanaler og oppsetting av gjerder og porter, samt det meste innen annet relevant betongarbeid. Flere av våre ansatte har minimum U3 betong serifisering.

Medarbeidere med spesialkompetanse

Prestjord Maskin AS har hatt en eventyrlig vekst de siste årene. I 2009 var Arve Prestjord eneste ansatt. I dag er det 11 stykker som arbeider i selskapet. Det kreves spesiell kompetanse og godkjenning for å kunne jobbe i høyspentområder.

Vi har medarbeidere med høy fartstid som maskinkjører, mekaniker, mastemontør, fundament arbeid, skytebas og sikkerhetsleder.

Maskinpark

Gravemaskiner:

  • Hyundai R145
  • Hyundai R140LC-9
  • Hitachi ZX350LC

 

Copyright © prestjordmaskin.no

Prestjord Maskin AS er DSB godkjent.