HMS arbeid

Vårt mål er null skader, ulykker eller tap

 

I vårt arbeid for å nå dette målet, skal vi:

  • Planlegge godt, vurdere faremomenter underveis og ta oss tid til å jobbe sikkert
  • Investere i kompetanse, trivsel og godt arbeidsmiljø
  • Ta ansvar og ha drivkraft til alltid å prøve å gjøre tingene enda bedre

 

For personell som skal arbeide i og ved høyspent anlegg gjennomføres det opplæring knyttet til elsikkerhet og førstehjelp i henhold til lover og forskrifter gitt av myndighetene og statsnetts instrukser.

Prestjordmaskin AS benytter seg kompetansen til Trainor-Norges største opplæringsbedrift innen elsikkerhet, for å gjøre oss kjent med innholdet i Statnetts instrukser for arbeid på eller ved elektriske anlegg.

Her er bilder fra prosjekter de siste årene:

Bilder fra noen av våre prosjekter.

Prestjord Maskin A/S

Prestjord Maskin AS ble etablert 2004, er en bedrift i anleggsbransjen. Bedriften har hele Norge som sitt naturlige markedsområde. Hovedkvarteret ligger Bjerkvik i Ofoten og vi arbeider ut fra dette stedet.

Arbeid i spenningssatte områder

Prestjord Maskin AS har spesialisert seg på utskifting av betongfundamenter til høyspentmaster mens anlegget er strømførende.

I 2014 var vi de eneste i Norge som utførte slikt arbeid for Statnett.

Vi har i tillegg spesialisert oss på legging av høyspent kabler i grunnen, bygging av OPI kanaler og oppsetting av gjerder og porter, samt det meste innen annet relevant betongarbeid. Flere av våre ansatte har minimum U3 betong serifisering.

 

Medarbeidere med spesialkompetanse

Prestjord Maskin AS har hatt en eventyrlig vekst de siste årene. I 2009 var Arve Prestjord eneste ansatt. I dag er det 11 stykker som arbeider i selskapet. Det kreves spesiell kompetanse og godkjenning for å kunne jobbe i høyspentområder.

Vi har medarbeidere med høy fartstid som maskinkjører, mekaniker, mastemontør, fundament arbeid, skytebas og sikkerhetsleder.

Maskinpark

Gravemaskiner:

  • Hyundai R145
  • Hyundai R140LC-9
  • Hitachi ZX350LC

 

Copyright © prestjordmaskin.no

Prestjord Maskin AS er DSB godkjent.