Ansatte

Ansatte:

 

Arve Prestjord

Daglig Leder

Mobil : +47 918 86 767

arve@pjm.no

 

 • Maskinkjører med høy fartstid
 • Sikkerhetskurs høyspenning
 • Spesialkompetanse innen fundamentering av høyspentmaster

 

 

 

 

Raymond Pettersen

Økonomisjef

Mobil: +47 974 01 121

raymond@pjm.no

 

 • Allsidig økonomi og bedriftsbakgrunn
 • Økonomi, personal og HMS

 

 

 

 

Inge Borgan Hanssen

Faglig ansvarlig elektro

Mobil: +47 90 82 20 79

inge@pjm.no

 • Elektroinstallatør, høy og lavspenning.
 • Fagbrev:

•Elektromontør Gl. L

•Elektisitsverk montør Gr. A

•Linjemontør gr. B

 • Linjebygging, anlegg,E-verk (HLK), sjøkabel, offshore, gruvedrift, industri og bolig.

 

 

Arnor Johansen

Prosjektleder

Mobil: + 47 481 33 393

arnor@pjm.no

 

 • Maskinkjører med lang fartstid
 • Betongarbeider U3
 • Spesialkompetanse innen fundamentering av høyspentmaster
 • Montering av gjerder og porter

 

Even Søderholm

Prosjektleder

Mobil: +47 482 46 442

evsoede@online.no

 

 • Elektromontør
 • Mastemontør, trestolper og stålmaster
 • Spesialkompetanse innen fundamentering av høyspentmaster
 • Leder for sikkerhet
 • Skyte bas
 • Betongarbeider

 

Arild Lyngås

Anleggsleder

Mobil: + 47 975 00 131

arild35@hotmail.com

 

 • Ingeniør
 • Logistikk
 • Spesialkompetanse innen fundamentering av høyspentmaster
 • Tømrer og betongarbeider

 

 

Prestjord Maskin A/S

Prestjord Maskin AS ble etablert 2004, er en bedrift i anleggsbransjen. Bedriften har hele Norge som sitt naturlige markedsområde. Hovedkvarteret ligger Bjerkvik i Ofoten og vi arbeider ut fra dette stedet.

Arbeid i spenningssatte områder

Prestjord Maskin AS har spesialisert seg på utskifting av betongfundamenter til høyspentmaster mens anlegget er strømførende.

I 2014 var vi de eneste i Norge som utførte slikt arbeid for Statnett.

Vi har i tillegg spesialisert oss på legging av høyspent kabler i grunnen, bygging av OPI kanaler og oppsetting av gjerder og porter, samt det meste innen annet relevant betongarbeid. Flere av våre ansatte har minimum U3 betong serifisering.

 

Medarbeidere med spesialkompetanse

Prestjord Maskin AS har hatt en eventyrlig vekst de siste årene. I 2009 var Arve Prestjord eneste ansatt. I dag er det 11 stykker som arbeider i selskapet. Det kreves spesiell kompetanse og godkjenning for å kunne jobbe i høyspentområder.

Vi har medarbeidere med høy fartstid som maskinkjører, mekaniker, mastemontør, fundament arbeid, skytebas og sikkerhetsleder.

Maskinpark

Gravemaskiner:

 • Hyundai R145
 • Hyundai R140LC-9
 • Hitachi ZX350LC

 

Copyright © prestjordmaskin.no

Prestjord Maskin AS er DSB godkjent.