Hjem

Prestjord Maskin A/S

 

 

Prestjord Maskin AS ble etablert 2004, er en bedrift i anleggsbransjen. Bedriften har hele Norge som sitt naturlige markedsområde. Hovedkvarteret ligger Bjerkvik i Ofoten og vi arbeider ut fra dette stedet.

Arbeid i spennings-satte områder

 

Prestjord Maskin AS har spesialisert seg på utskifting av betongfundamenter til høyspentmaster mens anlegget er strømførende.

I 2014 var vi de eneste i Norge som utførte slikt arbeid for Statnett.

Vi har i tillegg spesialisert oss på legging av høyspent kabler i grunnen, bygging av OPI kanaler og oppsetting av gjerder og porter, samt det meste innen annet relevant betongarbeid. Flere av våre ansatte har minimum U3 betong serifisering.

Medarbeidere med spesialkompetanse

 

Prestjord Maskin AS har hatt en eventyrlig vekst de siste årene. I 2009 var Arve Prestjord eneste ansatt. I dag er det 11 stykker som arbeider i selskapet. Det kreves spesiell kompetanse og godkjenning for å kunne jobbe i høyspentområder.

Vi har medarbeidere med høy fartstid som maskinkjører, mekaniker, mastemontør, fundament arbeid, skytebas og sikkerhetsleder.

Copyright © prestjordmaskin.no

Prestjord Maskin AS er DSB godkjent.